Dr Risto Jeremić

Dr Risto Jeremić rođen je 1869. godine u Foči, umro je 1952. godine u Mostaru. Jedan je od inicijatora i osnivača Srpskog kulturnog i prosvjetnog društva „Prosvjeta“, a potom predsjednik njenog Glavnog odbora. U Foči je 1893. godine osnovao prvo gimnastičko društvo, a potom i Trezvenjačko društvo Pobratimstvo. Medicinski fakultet završio je u Gracu i bio je prvi Fočak koji je imao visoko stručno obrazovanje, a zatim i prvi domaći hirurg u ondašnjoj BiH. Autor je petnaest knjiga, uglavnom iz istorije zdravstvene kulture u jugoslovenskim zemljama i više od šesdeset naučnih i stručnih radova iz raznih oblasti. Bio je direktor Zemaljske bolnice u Sarajevu, član SANU i počasni doktor Beogradskog univerziteta.