Фочански соко

„Фочански соко“

Изложба „Фочански соко“ приређена је поводом обиљежавања 130 година од оснивања соколског друштва у Фочи. Покретање соколског друштва у Фочи иницирао је у љето 1893. године студент медицине Ристо Јеремић и од тада можемо пратити историјат дјеловања овог спортског, културног и националног друштва од изузетног значаја за друштвени развој фочанског краја. Изложба има за циљ да укаже на значај соколског покрета, али и да упозна ширу јавност са сегментом локалне прошлости. За реализацију изложбе кориштена је грађа Музеја Старе Херцеговине, архивска грађа Архива Босне и Херцеговине, те грађа породичних архива Јеремића, Хаџивуковића и Грујичића. Поред оригиналних артефаката и реплика, изложба садржи и 20 паноа на којима су хронолошким редом представљене активности соколског друштва у раздобљу од 1893. до 1941. године. Аутор изложбе је кустос историчар Данко Михајловић, док је графички дизајн урадила Дијана Томовић.