Etnografska

Stalne postavke-Etnografska


Etnografska postavka obuhvata namještaj, pokućstvo i fragmente narodne nošnje, nastale tokom prošlih vremena, koji nisu u upotrebi, a oslikavaju način življenja stanovništva fočanskog područja. Izloženi predmeti dočaravaju enterijer seoske i varoške kuće sa početka XX vijeka, a mogu se vidjeti i autentično ukrašeni zanatski proizvodi. Posebnu pažnju privlače predmeti: drvena kolijevka, koperdeke, libade, mangali i posuđe od drveta i gline.