Фоча у Краљевини СХС/Југославији

Изложба „Фоча у Краљевини СХС/Југославији“ предочава процесе и догађаје који су се збили на простору управног подручја среза Фоча, у периоду 1918–1941. године. Акценат изложбе стављен је на упознавање са развојем школства у фочанском крају, гдје је остварен највећи напредак у области образовања. За реализацију изложбе кориштена је документарна грађа Музеја Старе Херцеговине, као и архивске грађе из Архива Југославије у Београду и Архива Босне и Херцеговине у Сарајеву, те породични архиви Хаџивуковића и Грујичића. Поред оригиналних артефаката, изложба садржи и 18 паноа на којима се наводе занимљиве појединости из фочанског краја у предоченом раздобљу. Аутор изложбе је кустос историчар Данко Михајловић, док је графички дизајн урадила Дијана Томовић.